Pårørende

Pårørende

Pårørende

På Esehuset værdsætter vi et godt samarbejde med dig som pårørende. Du kan være med til at give os en forståelse for, hvem dit familiemedlem, som bor her, er.

Vi har en tanke om, at vi sammen med dig kan give dit familiemedlem, som bor her, de bedste forudsætninger for et godt liv.