Demens

Demens

Demens

På Esehuset har vi høj faglig viden inden for området psykiske lidelser hos ældre og svær demens.

Særlige behov

Når du bliver visiteret til en bolig i Esehuset, er det fordi, du har særlige behov. Miljøerne i huset er bygget op, så der er taget hensyn til dig og de øvrige beboere.

Aktiviteterne foregår mange steder i huset på tværs af de fire afdelinger og med hensyn til, hvad du kan rumme af sanseindtryk.

Demenskonsulent

Har du eller dine pårørende spørgsmål eller behov for råd og vejledning om demens? Så er du eller dine pårørende velkomne til at kontakte kommunens demensfaglige konsulent.