Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd

Beboere og brugere af Esehuset kan få indflydelse på egen situation gennem brugerrådet. Rådet fungerer som et forum for dialog mellem brugerne og Esbjerg Kommune. Brugerrådet består af et antal pensionister og borgere, der har bopæl i centrets geografiske område.

Formål:

  • At følge og påvirke udviklingen på ældreområdet inden for Esehusets geografiske område og sikre indflydelse på samme situation.
  • At fremme borgernes interesse for aktivt at skabe muligheder og aktivitetstilbud, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.
  • At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem borger og personale.
     

Vi har et brugerråd, der er tilknyttet vores centre, og som hjælper til ved forskellige arrangementer.