Pedel

Pedel

Pedel

Esehuset har to pedeller. De træffes mellem kl. 07.00 - 15.00.

Pedellerne står for det daglige vedligehold af centeret, både ude og inde.

Pap, papir og reklamer

Pedellerne indsamler reklamer, pap og papir om torsdagen. Det skal være lagt uden for lejlighedens dør.