Ind- og udflytning

Ind- og udflytning

Ind- og udflytning

Nøgler

Der udleveres normalt tre nøgler til boligen. Nøglerne skal du eller dine pårørende hente hos DAB Esbjerg, Sjællandsgade 4, 6700 Esbjerg, tlf. 75 45 30 39. Du skal kvittere for nøglerne.

Ønsker du flere nøgler, skal du kontakte DAB. DAB sender så en rekvisition til det antal ekstranøgler, du ønsker. Alle nøgler skal afleveres ved fraflytning. Mangler der en nøgle, vil låsen blive omlagt for din regning.

Esehusets hoveddør låses automatisk kl. 18.00 og åbnes igen kl. 8.00. Der er en dørtelefon, som kan benyttes, når døren er låst.

Radio- og tv-licens

Du skal betale radio- og tv-licens på samme vilkår, som da du boede i din tidligere bolig.

Forsikring

På boligen er der tegnet en brandforsikring. Esehusets forsikring dækker bygninger og ikke dit eget inventar. Vi anbefaler, at du har en indbo- eller familieforsikring, der dækker dit indbo.

Boligens indretning - gode råd

Når du flytter ind, udfører vi en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV) af din bolig.

Hvis du har brug for personlig hjælp, bruger hjælpemidler, f.eks. kørestol, lift eller rollator, eller du er dårligt gående, så er nedenstående gode råd vigtige.

  • Der må ikke være små løse tæpper eller løse ledninger, som du eller andre risikerer at falde over.
  • Ønsker du at få tæpper på gulvene i din bolig, skal du være opmærksom på, at gangredskaber på hjul, kørestole og badestole er sværere at manøvrere på gulve med tæpper. Der anbefales tæpper med lav luv.
  • Når du møblerer din nye bolig, vær da opmærksom på, at gangredskaber og kørestole kræver ekstra plads.
  • Hvis du har behov for hjælp af medarbejderne til bad, påklædning eller ved flytning fra seng til kørestol, er der brug for ekstra friplads ved seng og i badeværelse.
  • Er du dårligt seende, eller skal medarbejdere hjælpe dig, er det vigtigt, at der er gode lysforhold.