Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud på Esehuset er et tilbud til dig, som er ældre eller handicappet og bor hjemme.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet? Så har du mulighed for at få bevilliget ophold i Visiteret Dagtilbud 1 - 5 dage om ugen.

For at komme i Visiteret Dagtilbud skal du være bevilliget ophold hertil af Esbjerg Kommunes Visitation.

Bor du på Esehuset, kan du frit benytte Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbuds aktivitetstilbud kan frit benyttes af alle beboere, som bor i plejebolig på Esehuset.